obrazek taki baner

O firmie

Zakład Usługowy Produkcyjno-Handlowy ENERGETYKA-ZAP Sp. z o.o. został powołany Umową w formie aktu notarialnego w dniu 21.05.1998 r.i zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Kaliszu, Wydział Gospodarczy 23 czerwca 1998 r. z siedzibą Spółki w Ostrowie Wlkp. przy ulicy Krotoszyńskiej 35.Czas trwania spółki jest nieograniczony.Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 1 lipca 1998 r.

Zmiana nazwy Spółki na - Zakład Usługowy Produkcyjno Handlowy ENERGETYK Sp. z o.o. - nastąpiła na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 30.11.1999r. /Uchwała nr 1/99 z dn. 30.11.1999r./ zwołanym przez Zarząd na wniosek ZAP S.A. o wycofaniu swoich udziałów ze Spółki ZUPH ENERGETYKA-ZAP. Zmiana powyższa zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy w Kaliszu.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po rozpoznaniu w dniu 26.08.2002r.Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000128094, dnia 27.08.2002r.

ZUP-H Energetyk Ostrów Wielkopolski